ULİSAM, Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin adresidir ve ‘Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye’ taşıma gayesindedir.


Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi;

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanları ile birlikte bir girişimin sonucunda EYPASAD, (Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Derneği) adı ile kurulmuş ve daha sonra 2008 yılında yeni bir oluşumla Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) ile birlikte çalışmalarına devam etmiştir.

Aynı dönemde Ankara Bilim Platformu oluşturulmuş, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarının futuristik yaklaşımlar sergilemesine zemin hazırlanmıştır.

ULİSAM; 2015 yılında tüm bilimsel oluşumlar ve etkinlikler ULİSAM (Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) çatısı altında bir araya getirilerek akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmekteyiz.

ULUSAL & ULUSLARARASI

Sempozyum Faaliyetleri

Düzenlemiş olduğumuz ulusal ve uluslararası Sempozyumlar ile kurumların, üniversitelerin geleceğine ışık tutarak akademik, tarihsel ve kültürel açıdan birikimler oluşturuyoruz.

BELEDİYELER & KURUMLAR İÇİN

Yayın Faaliyetleri

ULİSAM Analiz ve Stratejik Yönetim Dergileri ile güncel, siyasi, tarihsel, akademik ve stratejik konuları alanında önde gelen yazar kadrosuyla ele alıyoruz. Bunun yanında belediyeler ve kurumlar için çok sayıda eğitim kitapları yayınlıyoruz.

BELEDİYELER & KURUMLAR İÇİN

Eğitim Faaliyetleri

Belediye ve kurumlar için hizmet içi eğitimler vererek kaliteli birey, kaliteli kurum, kaliteli toplum anlayışımızı pekiştiriyoruz.

Siyaset & Liderlik Akademisi

Başlatmış olduğumuz Siyaset ve Liderlik Akademisi ile Türkiye’nin önde gelen politikacı ve akademisyenleri tarafından kayda değer eğitimler, seminerler düzenleyerek katılımcılara sertifikalar verdik.

ŞİRKETLER İÇİN

Danışmanlık Hizmetleri

ULİSAM, uzun yıllar elde edindiği tecrübesi ve kurumsal kapasitesiyle kurum ve belediyelerin Stratejik Planları, Faaliyet Raporları, Performans Programları ve İç Kontrol Sistemleri ile Mali bütçe programlarının hazırlanmasında rehberlik etmiştir.

ÜNİVERSİTELER İLE

İş Birliği Protokolleri

Bünyemizde gerçekleştirilen organizasyon ve faaliyetlerimiz, ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile imzalanan işbirliği protokolleri ve alanında uzman akademik kadrolarımız ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca üniversitelerimizle yapılan işbirliği protokollerimiz çerçevesinde gruplara özgü yüksek lisans ve doktora çalışmaları ve proje ve tez çalışmalarında danışmanlık yapılmaktadır.


ULİSAM, Türkiye’nin jeo-stratejik konumunu, iç ve dış temel stratejik hedeflerini ve sorunlarını değerlendirerek düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak adına faaliyetler sürdürmektedir.

ULİSAM STRATEJİK ETKİNLİK ALANLARI

İç Politika ve Dış Politika Stratejisi

Güvenlik Stratejisi

Toplum ve Eğitim Stratejisi

Hukuk ve Anayasa Stratejisi

Ekonomi Stratejisi

Bu genel çerçevede ULİSAM, başta Türkiye olmak üzere; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda olan ya da olabilecek gelişmelerle ilgili stratejik analizler ve raporlar hazırlamakta ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Ülkemizin önemli bir stratejik araştırmalar kuruluşu olan ULİSAM’ın temel faaliyetleri kapsamında 2015 yılında yayın hayatına başlayan “ULİSAM Analiz” dergisi; Türkiye, Ortadoğu ve Dünya eksenindeki tüm meseleleri, saygın yazar kadrosuyla ve  farklı bakış açılarıyla ele almıştır.
Ulisam Analiz Sayfası


KURUMSAL MÜKEMMELLİK MERKEZİ


Kurumsal mükemmellik;

Üreterek varolmak, yenilikleri takip ederek gelişmek, hız-maliyet-kalite üçgeninde nitelik ve güveni esas alarak sorumluluk ve taahhütleri yerine getirip kurumsal başarıya ulaşmaktır.

KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Subscribe for free resources and news updates.

  Your Name *

  Your Email *

  Joing our Newsletter

  Contact Us

  Address:
  38 Oatland Avenue Chicago, Illinois 283020

  Tel: 0800 390 9292
  E-mail: hello@movedo.com

  All Rights Reserved ® Movedo 2018