ULİSAM, Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin adresidir ve ‘Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye’ taşıma gayesindedir.

ULİSAM, Türkiye’nin jeo-stratejik konumunu, iç ve dış temel stratejik hedeflerini ve sorunlarını değerlendirerek düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak adına faaliyetler sürdürmektedir.

 

ULİSAM’ın stratejik etkinlik alanlarını beş maddede ifade etmek mümkündür:

 

  1.  İç Politika ve Dış Politika Stratejisi

  2.  Güvenlik Stratejisi

  3.  Ekonomi Stratejisi

  4.  Toplum ve Eğitim Stratejisi

  5.  Hukuk ve Anayasa Stratejisi

 

Bu genel çerçevede ULİSAM, başta Türkiye olmak üzere; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda olan ya da olabilecek gelişmelerle ilgili stratejik analizler ve raporlar hazırlamakta ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

ULİSAM, bağımsız bir merkez olarak; uzman ekibi, yurtiçi-yurtdışı ağları, çalışmalarının kalitesi, yabancı araştırma merkezleri ve ekonomik, siyasi, diplomatik dünyalarla olan iletişimi sayesinde ve bunların yanı sıra kamu kurumları için güvenilir bir muhatap olması ile yabancı ülkelere yönelik faaliyetlerini genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedefleyerek dünya çapında etkin ve saygın bir platform olma yolunda ilerlemektedir.

Biz kimiz?

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (ULİSAM),

ilk olarak özel bir girişimin sonucunda 2008 yılında Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) adıyla kurulmuştur. 2012 yılında merkezinin Ankara’ya taşınmasıyla birlikte yeniden yapılanma çalışmalarına başlanmıştır ve 2015 yılı itibariyle ULİSAM adıyla çalışmalarına devam etmektedir.

ULİSAM, geleceğin Türkiye’sini şekillendirme yolunda ulusal, bölgesel ve uluslararası politikalar kapsamında bilimsel çalışmaları esas alan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

ULİSAM

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon