Belge / Sertifika Sistemi

ULİSAM; bilimsel, kültürel ve akademik anlamda ülkemizde faaliyet gösteren üniversite, yerel yönetim ve kurumların yöneticilerini bilimsel, kültürel, sanatsal ve ülkemizin milli bilincine yaptıkları katkılardan dolayı Üstün Hizmet Belgesi ile taltif etmektedir.

Ayrıca; bulundukları mevkilerde vizyoner bir bakış açısıyla özverili bir şekilde görev yapan tüm idarecilerin, akademisyenlerin ve belediye başkanlarının takdir belgesi ile taltif edilmesini sağlamaktadır.