ULİSAM, Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin adresidir ve ‘Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye’ taşıma gayesindedir.


Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi;

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanları ile birlikte girişimin sonucunda EYPASAD, (Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) adı ile kurulmuş ve daha sonra 2008 yılında yeni bir oluşumla Türkiye Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) ile birlikte çalışmalarına devam etmiştir.
Aynı dönemde Ankara Bilim Platformu oluşturulmuş, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarının futuristik yaklaşımlar sergilemesine zemin hazırlanmıştır.
2015 yılında tüm bilimsel oluşumlar ve etkinlikler ULİSAM (Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) çatısı altında bir araya getirilerek akademik ve bilimsel çalışmalarına devam etmekteyiz.


ULİSAM, Türkiye’nin jeo-stratejik konumunu, iç ve dış temel stratejik hedeflerini ve sorunlarını değerlendirerek düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm önerileri sunmak adına faaliyetler sürdürmektedir.

ULİSAM stratejik etkinlik alanları:

İç Politika ve Dış Politika Stratejisi

Güvenlik Stratejisi

Ekonomi Stratejisi

Toplum ve Eğitim Stratejisi

Hukuk ve Anayasa Stratejisi

Bu genel çerçevede ULİSAM, başta Türkiye olmak üzere; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda olan ya da olabilecek gelişmelerle ilgili stratejik analizler ve raporlar hazırlamakta ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.


ULİSAM, bağımsız bir merkez olarak;

Uzman ekibi,

Yurt içi-Yurt dışı ağları,

Çalışmalarının kalitesi,

Yabancı araştırma merkezleri ve

Ekonomik, siyasi, diplomatik dünyalarla olan iletişimi sayesinde ve bunların yanı sıra kamu kurumları için güvenilir bir muhatap olması ile yabancı ülkelere yönelik faaliyetlerini genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedefleyerek; dünya çapında etkin ve saygın bir platform olma yolunda ilerlemektedir.