ULUSLARARASI

KURUMSAL MÜKEMMELLİK

ÖDÜLLERİ

Kırmızı Sandalyeler

?

Uluslararası

Kurumsal

Mükemmellik

Ödülleri

nedir

Mükemmellik düzeyini ölçmek için Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi (UKMM) tarafından kurum ve kuruluşlar 94 ayrı başlık içinde incelenerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadır

Mükemmellik düzeyini ölçmek için Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi (UKMM) tarafından kurum ve kuruluşlar 94 ayrı başlık içinde incelenerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadır

KURUMSAL MÜKEMMELLİK NEDİR?
Kurumsal mükemmellik; üreterek var olmak, yenilikleri takip ederek gelişmek, hız-maliyet-kalite üçgeninde nitelik ve güveni esas alarak sorumluluk ve taahhütleri yerine getirip kurumsal başarıya ulaşmaktır. Aksiyoner, dinamik ve kaliteli dünya içerisinde yeni bir Türkiye oluşumu için kurumlarımızın mükemmel olmasını öngörmektedir.

 

KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ NEDİR?
“Kurumsal Mükemmellik Ödülü”, kısa adı UKMM olan “Uluslararası Mükemmellik Merkezi” tarafından verilmekte olup, Üniversite Öğretim Üyesi 12 profesörden oluşan izleme ve değerlendirme kurulu üyelerinin yaptığı;

 

 • Stratejik Yönetim,

 • Liderlik,

 • Finansal Sonuçlar,

 • Personel ve Fiziki Kaynakların Yönetimi,

 • Toplumsal Sonuçlar,

 • İç Kontrol Standartları Uygulamaları

 

olmak üzere 6 ana kriterlerinden oluşan 94 alt kategorideki kriterlere dayalı, 24 temel özellik üzerine inşa edilmiş bir değerlendirme sistemi sonucunda verilmektedir.


Kurumsal Mükemmellik Ödülü; kurumlardaki stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, iş ve süreç yönetimi, bütçe ve finansal kaynaklar yönetimi kapsamında yaptıkları uygulama sonuçları ile ulusal ve uluslararası düzeyde belgelendirme sonuçları değerlendirilerek puanlama yapılmasına dayanan, Türkiye’nin en üst düzey kalite ödülüdür.

KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜL SÜRECİNİN KURUMLARA KAZANDIRDIKLARI

 • Kurumsal tanınırlığı artırır.

 • Kurumsal gelişime yön verir.

 • Örnek uygulamaların paylaşımını sağlar.

 • Kalite yönetimini uygulamalara yansıtır.

 • Başka kurumlar için esin kaynağı oluşturur.

 • Dış denetime açık olmayı sağlar.

 • Hesap verebilirlik ve şeffaflık kazandırır.

 • Değişimi ve yenileşmeyi hızlandırır.

 • Kurumsal imajı ve çalışan motivasyonunu artırır.

 • Yönetimde yeni yaklaşımlar benimsetir.

 • Müşteri memnuniyetini artırır.

 • “Önce İnsan” anlayışı yönetim felsefesi olur.

 • “Kalite” bir yaşam tarzı haline gelir.

 • Sürekli iyileşme ve sürekli eğitim kurum kültürünün bir parçası olur.

 • Sonuçlar kadar iş süreçleri de önemsenir.

 • Yönetimde liderliği ön plana çıkarır.

 • Her başarının takdirini ve ödüllendirilmesini sağlar.

 • İşbirlikleri ve tedarikçi kalitesi artar.

 • Çalışanlarda kurumsal aidiyet, sahiplenme ve iş doyumu yükselir.

 • Kurum politikasının belirlenmesinde veriler esas alınır.

 • Liderler verilere dayalı konuşmayı benimser.

 • Öğrenen bireyden, öğrenen organizasyona yol alınır.

 • Ulaşılabilir kurumsal hedeflerle sürekli gelişim sağlanır.