ULUSLARARASI KURUMSAL MÜKEMMELİK MERKEZİ

ukmm logo 2021.png

HAKKIMIZDA

Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi vizyonunu

“Her zaman mükemmel, her zaman ileriye” olarak belirlemiştir. Bu vizyon, tüm organizasyonların mükemmellik yolunda her zaman istekli, canlı ve başarılı kalmalarını sağlayacak tedbirleri almaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

Bu perspektifte UKMM’nin amaçları şöyledir:

  •  Stratejik ve performans değerlendirme çalışmalarıyla mükemmel çalışmalar yapan kurumları desteklemek, ödüllendirmek ve kurumsal gelişim çalışmalarını bilimsel araştırma yöntemleriyle analiz ederek bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak.

 

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün kurumsal uygulama metodları bakımından model olan kurum ve kuruluşların uzmanlar tarafından değerlendirilmesini yaparak kamuoyuna duyurmak.

 

  • Kamu ve özel sektörde yürütülen stratejik yönetim uygulamalarının araştırılması ve değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, yönetim kalitesi ve akreditasyon çalışmalarının araştırma, geliştirme ve uygulama projelerini planlamak ve yürütmek; araştırma ve uygulama alanlarına göre ilgili konularda ulusal ve uluslararası yayın, eğitim, proje organizasyonları yapmak.