ULUSLARARASI

KURUMSAL MÜKEMMELLİK

ÖDÜLLERİ

"2016 YILI KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ"

ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK

CUMHURIYETİ

Etiyopta Devlet Başkanı Sayın Dr. Mulatu Teshome

ULUSLARARASI

KURUMSAL MÜKEMMELLİK

ÖDÜLLERİ