ULİSAM, Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin adresidir ve ‘Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye’ taşıma gayesindedir.

Misyonumuz

Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı analiz ederek; sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimi sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak. Hizmetlerin ilk seferde etkili, doğru, kaliteli ve verimli olarak yapılmasını sağlayacak süreçleri geliştirmek. Ülkemizin çağdaş medeniyetler üzerine çıkmasına katkı sağlamak.

Business network concept. Group of businessperson. Teamwork. Human resources.
Wild horses of Central Anatolia, Turkey

Vizyonumuz

Sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimin öncüsü, aklın ışığı olmak.

İlkelerimiz

Biz inanıyoruz ki ülkemizde yarınımızı inşaa edecek çok miktarda güçlü, donanımlı ve zinde beyinler vardır. Günümüzde tüm kurumlarımızın da verimli ve kaliteli olması gerekmektedir. Bugünün doğru bir biçimde değerlendirilmesi; Geçmişin muhasebesine ve geleceğin hedeflerinin birlikte ele alınmasına bağlıdır. Kendimiz, kurumumuz ve ülkemiz için sürekli, ilkeli, etik ve planlı gelişimin öncüsü ve aklın ışığı olarak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:

 • Kurumsal Sır’ra önem verilir. 
 • Uzman görüşü önemlidir. 
 • Tüm kurumlar ve organizasyonlar stratejik plan yapmalı ve bu planlar gerçekleştirilmelidir.
 • Her kurum ve kuruluş, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve kendi mevzuatını geliştirmek için çalışmalıdır. 
 • Planlı, ilkeli, kaliteli ve sürekli gelişim önemlidir. 
 • Vizyoner liderlik ve insan merkezli yönetim gereklidir. 
 • Ölçülemeyen faaliyet değerlendirilemez. 
 • Güven iyidir, fakat kontrol çok daha iyidir. 
 • Her zaman ve her durumda eğitim önemsenmelidir.
Flag of Turkey in focus among other European countries flags. Europe marked with table flags 3d rendering

Değerlerimiz

 • Sevgi, saygı ve hoşgörü
 • İnsan merkezli planlama
 • Planlı, ilkeli, kaliteli ve sürekli gelişim
 • Bilimsellik, özgünlük ve nesnellik Özgüven ve oto kontrol
 • Ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik

Subscribe for free resources and news updates.

  Your Name *

  Your Email *

  Joing our Newsletter

  Contact Us

  Address:
  38 Oatland Avenue Chicago, Illinois 283020

  Tel: 0800 390 9292
  E-mail: hello@movedo.com

  All Rights Reserved ® Movedo 2018