“Kurumsal Mükemmellik Ödülü” 

UKMM (Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi) tarafından verilmekte olup, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki Uzman Akademisyence oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin yaptığı;

Stratejik Yönetim

Liderlik

Finansal Sonuçlar

Personel ve Fiziki Kaynakların Yönetimi

Toplumsal Sonuçlar

İç Kontrol Standartları Uygulamaları

olmak üzere 6 ana kriterlerinden oluşan 94 alt kategorideki kriterlere dayalı, 24 temel özellik üzerine inşa edilmiş bir değerlendirme sistemi sonucunda verilmektedir.