Bilim Kurulu

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi -Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Ankara Sosyal Bilimler Ünv. Rektörü

Prof. Dr. M. Sıtkı BİLGİN

Artvin Çoruh Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

İstanbul Ticaret Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Özgür ÇENGEL

İstanbul Galata Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Murat YÜLEK

OSTİM Teknik Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Nurettin GÜZ

Bilim Kurulu Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. Rektör Yrd.

Prof. Dr. Zafer KURTASLAN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz KUTLAR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa GENCER

Abant İzzet Baysal Ünv.