Mustafa MURAT

ULİSAM Başkanı

B İ L İ M  K U R U L U

Prof. Dr. Nurettin GÜZ

Bilim Kurulu Başkanı / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dummy Image

Prof. Dr. Sezayi YILMAZ

Bilim Kurulu Üyesi / Karabük Üniversitesi

Dummy Image

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. Rektör Yrd.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Bilim Kurulu Üyesi / Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Dummy Image

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Bilim Kurulu Üyesi / Selçuk Üniversitesi

Dummy Image

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Bilim Kurulu Üyesi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Dummy Image

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK

Bilim Kurulu Üyesi / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dummy Image

Prof. Dr. Mustafa GENCER

Bilim Kurulu Üyesi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Bilim Kurulu Üyesi / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Dummy Image

Prof. Dr. Mustafa KURT

Bilim Kurulu Üyesi / Gazi Üniversitesi


Akademik


işbirliklerinin


ilk adresi

ULİSAM ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yapılan iş birliği ile amaçlanan, karşılıklı olarak belirlenen konularda teknik, bilimsel, akademik ve yönetimsel olarak da rekabet öncesi iş birliği yapmaya olanak verebilecek projeler geliştirmek ve proje çıktılarını üretime dönüştürmek olarak amaçlanmıştır.

İş birliği protokollerimiz kamu yararının gerektirdiği biçimde kurum ve kuruluşlarla devam etmektedir.