Mustafa MURAT

ULİSAM Başkanı

B İ L İ M  K U R U L U

Prof. Dr. Nurettin GÜZ

Bilim Kurulu Başkanı / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Murat YÜLEK

Bilim Kurulu Başkanı / OSTİM Teknk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Bilim Kurulu Üyesi / Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Bilim Kurulu Üyesi / Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Özgür ÇENGEL

Bilim Kurulu Üyesi / İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

Bilim Kurulu Üyesi / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI

Bilim Kurulu Üyesi / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Akademik


işbirliklerinin


ilk adresi

ULİSAM ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yapılan iş birliği ile amaçlanan, karşılıklı olarak belirlenen konularda teknik, bilimsel, akademik ve yönetimsel olarak da rekabet öncesi iş birliği yapmaya olanak verebilecek projeler geliştirmek ve proje çıktılarını üretime dönüştürmek olarak amaçlanmıştır.

İş birliği protokollerimiz kamu yararının gerektirdiği biçimde kurum ve kuruluşlarla devam etmektedir.