Slide
BİLİM KURULU

U L İ S A M

Image is not available
Prof. Dr. Musa YILDIZ
Gazi Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Yücel OĞURLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Murat YÜLEK
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü
Image is not available
Prof. Dr. Nurettin GÜZ
Bilim Kurulu Başkanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.
Image is not available
Prof. Dr. Mustafa KURT
Gazi Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Selçuk Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Sezayi YILMAZ
Karabük Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Gazi Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.
Image is not available
Prof. Dr. Necati ÖRMECİ
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Ünv. Rektör Yrd.
Image is not available
Prof. Dr. Zafer KURTASLAN
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Mehmet BAŞTÜRK
Balıkesir Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU
Gazi Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Aziz KUTLAR
Sakarya Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Mustafa GENCER
Abant İzzet Baysal Ünv.
Image is not available
Prof. Dr. Derviş YILMAZ
Gazi Üniversitesi
Image is not available
Prof. Dr. Fahri YETİŞİR
Genel Cerrahi Uzmanı
Image is not available
Mustafa MURAT
ULİSAM Başkanı
...
...
...
...
...
...

Akademik


işbirliklerinin


ilk adresi

ULİSAM ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yapılan iş birliği ile amaçlanan, karşılıklı olarak belirlenen konularda teknik, bilimsel, akademik ve yönetimsel olarak da rekabet öncesi iş birliği yapmaya olanak verebilecek projeler geliştirmek ve proje çıktılarını üretime dönüştürmek olarak amaçlanmıştır.

İş birliği protokollerimiz kamu yararının gerektirdiği biçimde kurum ve kuruluşlarla devam etmektedir.