ULUSLARARASI KURUMSAL MÜKEMMELİK MERKEZİ

Image by Charles Forerunner
ukmm logo 2021.png

?

neden

ukmm

Kurumsallaşma
Kurumsallaşma, yenileşme ve gelişme sürecinde kurumların izlenmesi, değerlendirilmesi ve model çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması kurumsal imaja ve gelişime katkı sağlamaktadır.

 

Yönetim Kalitesi
Ülke kalkınmasının kurumların yönetim kalitesinin gelişmesiyle ilişkisi kurulduğunda örnek ve model uygulama yapanların tanınması ve takip edilmesine ihtiyaç vardır. Örnek ve model uygulama yapan kurumlarla, iş birliklerinin geliştirilmesi ve benchmarking yapılması önemlidir.

Yönetim Anlayışında Değişim 
Kurumların etkili ve verimli olmaları için bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin takip edilmesi, yönetim anlayışlarındaki değişimleri zorunlu kılmaktır.

 

Verimlilik ve Kalite 
Hizmet sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması ile gelişmişlik arasında pozitif ilişkinin esas alınarak bilimsel araştırmalarla desteklenen çalışmalarla kurumlara yön verilmesi gerekmektedir.

 

Dış Değerlendirme
Örnek ve öncü etkinlik, faaliyet ve proje uygulamaları olan kurumların taltif edilmesi, kamuoyuna bağımsız bir kuruluş tarafından duyurulması 
önemli bir gerekliliktir.


Ar-Ge
Günümüzde ve gelecekte Genel bütçeden kamu kurumlarına ayrılan AR-GE paylarının kurumların mükemmellik durumlarına göre belirlenmesi kaçınılmazdır.

Kaliteli Birey, Kaliteli Kurum, 
Kaliteli Toplum


Kaliteli birey, kaliteli kurum, kaliteli toplum olmanın temel yapısı mükemmellikten ve mutlak kaliteden geçer.

Farklılıkları Fark etme
Farklı olan, farklı çalışan, fark oluşturan, farkları fark edilen kurum olmak önemlidir ve özendirilmelidir.

 

Yenilik ve Gelişme
Mevzuatı en iyi uygulayan değil, mevzuatı yönlendiren kurum öncü ve örnek kurumdur.

 

Yönetimde Farklı Yaklaşımlar
Stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi, süreç yönetimi, vizyoner yönetim, ekip ruhu,  katılımcı anlayış, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, belgelendirmeye dayalı kurumsallaşma, mevzuata uyumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, bilimsellik, fark oluşturma gibi kalite kavramları mükemmellik yolculuğunun trafik işaretleridir.


Etkinlik ve Performans 
Değerlendirme
Kurum dışı bir değerlendirme ile sağlıklı bir performans analizi ile başarılarının derecesi ortaya konur. Kurum yöneticisine etkinliği, verimliliği ve rekabet gücünü yükseltmek için bir çerçeve ortaya koyar.

Yeterlik, Öğrenme ve İyileştirme
Mevcut yönetim yaklaşımının yeterlik derecesi belirlenir ve yeni öğrenme ve iyileştirme fırsatlarına imkân hazırlanır.

 

İş Mükemmelliği ve Fırsatlar
Temel yönetim yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile iş mükemmelliği fırsatları oluşturulur.

 

Verilere Dayalı Yönetim
Uluslararası Mükemmellik Ödülü tarafsız, gerçekçi, verilere dayalı değerlendirme yapılarak ve yasayla ortaya konan kurumsal çalışmaların yapılma düzeyleri dikkate alınarak yapılan ülkemizin en yüksek prestijli ödülüdür.