UKMM

Previous
Next

Neden

UKMM

Neden UKMM?

Kurumsallaşma, yenileşme ve gelişme sürecinde kurumların izlenmesi, değerlendirilmesi ve model çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması kurumsal imaja ve gelişime katkı sağlamaktadır.

Yönetim Kalitesi Ülke kalkınmasının kurumların yönetim kalitesinin gelişmesiyle ilişkisi kurulduğunda örnek ve model uygulama yapanların tanınması ve takip edilmesine ihtiyaç vardır. Örnek ve model uygulama yapan kurumlarla, iş birliklerinin geliştirilmesi ve benchmarking yapılması önemlidir. Yönetim Anlayışında Değişim Kurumların etkili ve verimli olmaları için bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin takip edilmesi, yönetim anlayışlarındaki değişimleri zorunlu kılmaktır.

Verimlilik ve Kalite Hizmet sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması ile gelişmişlik arasında pozitif ilişkinin esas alınarak bilimsel araştırmalarla desteklenen çalışmalarla kurumlara yön verilmesi gerekmektedir.

Dış Değerlendirme Örnek ve öncü etkinlik, faaliyet ve proje uygulamaları olan kurumların taltif edilmesi, kamuoyuna bağımsız bir kuruluş tarafından duyurulması önemli bir gerekliliktir.

Ar-Ge Günümüzde ve gelecekte Genel bütçeden kamu kurumlarına ayrılan AR-GE paylarının kurumların mükemmellik durumlarına göre belirlenmesi kaçınılmazdır.

Kaliteli birey, kaliteli kurum, kaliteli toplum olmanın temel yapısı mükemmellikten ve mutlak kaliteden geçer.

Farklılıkları Fark etme Farklı olan, farklı çalışan, fark oluşturan, farkları fark edilen kurum olmak önemlidir ve özendirilmelidir. Yenilik ve Gelişme Mevzuatı en iyi uygulayan değil, mevzuatı yönlendiren kurum öncü ve örnek kurumdur.

Yönetimde Farklı Yaklaşımlar Stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi, süreç yönetimi, vizyoner yönetim, ekip ruhu, katılımcı anlayış, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, belgelendirmeye dayalı kurumsallaşma, mevzuata uyumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, bilimsellik, fark oluşturma gibi kalite kavramları mükemmellik yolculuğunun trafik işaretleridir.

Etkinlik ve Performans Değerlendirme Kurum dışı bir değerlendirme ile sağlıklı bir performans analizi ile başarılarının derecesi ortaya konur. Kurum yöneticisine etkinliği, verimliliği ve rekabet gücünü yükseltmek için bir çerçeve ortaya koyar.

Yeterlik, Öğrenme ve İyileştirme Mevcut yönetim yaklaşımının yeterlik derecesi belirlenir ve yeni öğrenme ve iyileştirme fırsatlarına imkân hazırlanır.

İş Mükemmelliği ve Fırsatlar Temel yönetim yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile iş mükemmelliği fırsatları oluşturulur. Verilere Dayalı Yönetim Uluslararası Mükemmellik Ödülü tarafsız, gerçekçi, verilere dayalı değerlendirme yapılarak ve yasayla ortaya konan kurumsal çalışmaların yapılma düzeyleri dikkate alınarak yapılan ülkemizin en yüksek prestijli ödülüdür.

Mustafa MURAT / ULİSAM Başkanı Tweet

ULUSLARARASI KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

Kurumsal Mükemmellik Ödülü; Kurumlardaki stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, iş ve süreç yönetimi, bütçe ve finansal kaynaklar yönetimi kapsamında yaptıkları uygulama sonuçları ile ulusal ve uluslararası düzeyde belgelendirme sonuçları değerlendirilerek puanlama yapılmasına dayanan, Türkiye’nin en üst düzey kalite ödülüdür.

UKMM (Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi) tarafından verilmekte olup, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki Uzman Akademisyence oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin yaptığı;

olmak üzere 6 ana kriterlerinden oluşan 94 alt kategorideki kriterlere dayalı, 24 temel özellik üzerine inşa edilmiş bir değerlendirme sistemi sonucunda verilmektedir. 

Ödül Alan Kurum, Kuruluş ve Devletler

© ULİSAM 2022 Tüm Hakları Saklıdır.

Subscribe for free resources and news updates.

  Your Name *

  Your Email *

  Joing our Newsletter

  Contact Us

  Address:
  38 Oatland Avenue Chicago, Illinois 283020

  Tel: 0800 390 9292
  E-mail: hello@movedo.com

  All Rights Reserved ® Movedo 2018