UKMM

KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ

UKMM (Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi) tarafından verilmekte olup, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki Uzman Akademisyence oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin yaptığı;
Stratejik Yönetim
Liderlik
Finansal Sonuçlar
Personel ve Fiziki Kaynakların Yönetimi
Toplumsal Sonuçlar
İç Kontrol Standartları Uygulamaları olmak üzere 6 ana kriterlerinden oluşan 94 alt kategorideki kriterlere dayalı, 24 temel özellik üzerine inşa edilmiş bir değerlendirme sistemi sonucunda verilmektedir.

Ödül Alan Devlet Kurum ve Kuruluşlar