Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi
İç Kontrol ve İç Denetime İlişkin Yönetmelikler
Temel İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Belediye Faaliyetleri Mevzuatı
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber
Belediyeler İçin Bilgi Güvenliği El Kitabı
713 Soruda Belediye Rehberi

Subscribe for free resources and news updates.

  Your Name *

  Your Email *

  Joing our Newsletter

  Contact Us

  Address:
  38 Oatland Avenue Chicago, Illinois 283020

  Tel: 0800 390 9292
  E-mail: hello@movedo.com

  All Rights Reserved ® Movedo 2018